شازده رايان

شازده رايان جان تا این لحظه 3 سال و 5 ماه و 29 روز سن دارد

لجباز شدن گل پسرم

لجباز شدن گل پسرم

سلام پسرکم ،الهي مامان فدات شه روز به روز داري بزرگتر ميشي وقتي تو آغوشم ميگيرمت وقتي عطر تنتو حس ميکنم وقتي دستاي کوچولوتو تودستم محکم ميگيرم وقتي تورو روسينه م ميذارم و صداي تند ضربان قلبت رو ميشنوم همه اينها بهم لذتي ميده که قابل وصف نيست فقط يه مادر ميفهمه من چي ميگم ، وقتي محکم بغلت ميکنم انگار تمام دنيا مال منه . ..

جيگر مامان دوماه و نيم بودي کم کم قان و قونات هم شروع شد نميدوني وقتي از خودت صدا درمياري چه لذتي ميبرم ،قربون اون لباي کوچولو و خوشگلت برم که ميخندي و لبخند به لب منو بابايي مياري
يه چندباري هم دمر شدي خيلي ذوق کردم از اين به بعد بايد بيشتر مراقبت باشم شيطونک مامان ، شبا رو تخت وسط منو بابايي ميخوابي اينقدر بوووست ميکنيم و باهات بازي ميکنيم تا اينکه خسته ميشي و ميخوابي صبحا هم با صداي غر زدنت ما رو از خواب بيدار ميکني
امروز براي اولين بار با دستات اسباب بازيتو نگه داشتي واااااي نميدوني مامان جون داشتم از شدت هيجان و خوشحالي ذوق مرگ ميشدم بابا سيب ميذاشت تو دستاش تو هم از تودستش برميداشتي عااااااشقتم فدات شم
ولي مامان اين روزا ازدستت ناراحته تقريبا يه هفته ست که شير نميخوري و روتو برميگردوني خيلي سرسخت و لجباز شدي حتي مامان جون با اون همه صبوريش ازدستت کلافه شد بهم گفت دلم برات ميسوزه چطور ميخواي از پس اين وروجک بربياي ،خيلي ناراحتم ازاينکه شير نميخوري حتي شيرخشک هم دوست نداري و اوغ ميزني منم موندم چيکارت کنم شيرمو با قطره چکان بهت ميدم حسابي مامانو اذيت ميکني وزنت هم کم شد خيلي ناراحتم در شبانه روز روزي پنج ساعت هم نميخوابم اميدوارم دست از لجبازيت برداري و شيرتو بخوري تا تپل مپل بشي
دوستت دارم نفسم:-X
تاریخ : 22 تیر 1395 - 20:14 | توسط : مامان فهيم | بازدید : 239 | موضوع : فتو بلاگ | یک نظر

سه ماهگيت مبارک فندقی

سه ماهگيت مبارک فندقی


تاریخ : 07 تیر 1395 - 20:11 | توسط : مامان فهيم | بازدید : 232 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید